O home rico e o home pobre (Noticia)

Noticia

Escoita con atención este relato e, despois, intenta escribilo en forma de noticia. Lembra incluir titular e entrada antes do corpo; evita as repeticións empregando pronomes, sinónimos, etc.; utiliza conectores e intenta responder ás preguntas: que? quen? cando? onde? por que?